Sử dụng hàm để tính toán

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Sử dụng hàm để tính toán
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 10/03/2017
Lượt xem 755
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://www.mediafire.com/file/lb1a34im4549tl8/SD_Ham.rar

Môn Tin học lớp 7

Tác giả: Nguyễn Tấn Hòa – PT DTNT Tây Giang – Quảng Nam.

Bài giảng đoạt giải KK Hội thi biên soạn bài giảng ứng dụng CNTT.