Tài liệu tập huấn về đánh giá Dạy học tích cực

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Tài liệu tập huấn về đánh giá Dạy học tích cực
Tên tập tin Danh-Gia-DHTC.rar
Loại tập tin application/rar
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 13/03/2017
Lượt xem 8414
Lượt tải 122
Xem tài liệu Không có
Tải về

Đây là tài liệu của Tổ chức VVOB tập huấn cho GV về đánh giá Dạy học tích cực