Giúp học sinh giải nhanh bài tập peptit-prôtein

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Giúp học sinh giải nhanh bài tập peptit-prôtein
Tên tập tin SKKN-14-15.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 2248
Lượt tải 119
Xem tài liệu Không có
Tải về

1. Tên đề tài: Giúp học sinh giải nhanh bài tập peptit-prôtein

2. Tác giả: Nguyễn Hoài Bảo

3. Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài