Một số biện pháp giáo dục Bảo vệ môi trường thông qua môn Sinh học lớp 6.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Một số biện pháp giáo dục Bảo vệ môi trường thông qua môn Sinh học lớp 6.
Tên tập tin SKKN-HẠNH-THCS-BÌNH-MỸ.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 1257
Lượt tải 30
Xem tài liệu Không có
Tải về

1. Tên đề tài: Một số biện pháp giáo dục Bảo vệ môi trường thông qua môn Sinh học lớp 6.

2. Tác giả: Trần Thị Hạnh

3. Đơn vị: Trường THCS Bình Mỹ

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài