Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4.
Tên tập tin Huỳnh-Thị-Thúy.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 5351
Lượt tải 1280
Xem tài liệu Không có
Tải về

1. Tên đề tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4.

2. Tác giả: Huỳnh Thị Thúy

3. Đơn vị: Trường tiểu học Bình Hòa

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài