Một số biện pháp hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Một số biện pháp hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4
Tên tập tin SKKN-123.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 7304
Lượt tải 830
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Một số biện pháp hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

2. Tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Nga

3. Đơn vị: Trường Tiểu Học Phổ Hòa

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài