Một số biện pháp rằng kỹ năng đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Một số biện pháp rằng kỹ năng đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5.
Tên tập tin SKKN-Thanh-vân-TH-Ba-Vì-.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 2272
Lượt tải 301
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Một số biện pháp rằng kỹ năng  đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5.

2. Tác giả: Trần Thị Thanh Vân

3. Đơn vị: Trường tiểu học Ba Vì

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài –