Nâng cao chất lượng học tập môn khoa học lớp 4

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Nâng cao chất lượng học tập môn khoa học lớp 4
Tên tập tin SKKN-của-Lê-Hiếu-Thu-TH-Bình-Hòa.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 6680
Lượt tải 1134
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Nâng cao chất lượng học tập môn khoa học lớp 4

2. Tác giả: Lê Hiếu Thu

3. Đơn vị: Trường tiểu học Bình Hòa

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài