Nghiên cứu hình thái và thể lực của học sinh nữ lứa tuổi 15, 16, 17 các trường THPTHuỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Nghiên cứu hình thái và thể lực của học sinh nữ lứa tuổi 15, 16, 17 các trường THPTHuỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Tên tập tin NGUYỄN-VĂN-LUẬN.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 874
Lượt tải 14
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Nghiên cứu hình thái và thể lực của học sinh nữ lứa tuổi 15, 16, 17 các trường THPTHuỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Tác giả: Nguyễn Văn Luận

3. Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài