Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi
Tên tập tin de-tai-hoan-chinh-moi.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 641
Lượt tải 17
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

2. Tác giả: Bùi Hải Hoàn

3. Đơn vị: Trường THPT DTNT tỉnh

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài