Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh.
Tên tập tin DE-TAI-KHOA-HOC-NAM-14-15.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 6338
Lượt tải 440
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh.

2. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo

3. Đơn vị: Trường tiểu học Bình Khương

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài