Tổ chức dạy học phân hóa nhằm nâng cao chất lượng học tập môn toán lớp 4.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Tổ chức dạy học phân hóa nhằm nâng cao chất lượng học tập môn toán lớp 4.
Tên tập tin NguyenThaiChau_BHoa.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 8407
Lượt tải 1064
Xem tài liệu Không có
Tải về

1. Tên đề tài: Tổ chức dạy học phân hóa nhằm nâng cao chất lượng học tập môn toán lớp 4.

2. Tác giả: Nguyễn Thái Châu

3. Đơn vị: Trường tiểu học Bình Hòa

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài