Ứng dụng phần mềm tương tác (ACTIVINSPIRE) trong dạy Âm nhạc 6.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Ứng dụng phần mềm tương tác (ACTIVINSPIRE) trong dạy Âm nhạc 6.
Tên tập tin SKKN-của-Mai-Đức-Tín-THCS-Nguyễn-Tự-Tân.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 1174
Lượt tải 130
Xem tài liệu Không có
Tải về

1. Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm tương tác (ACTIVINSPIRE) trong dạy Âm nhạc 6.

2. Tác giả: Mai Đức Tín

3. Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tự Tân

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài