Xây dựng tiêu chí thi đua ở Trường THPT-DTNT Tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Xây dựng tiêu chí thi đua ở Trường THPT-DTNT Tỉnh Quảng Ngãi
Tên tập tin SKKN.GIU_.2015.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 900
Lượt tải 25
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Xây dựng tiêu chí thi đua ở Trường THPT-DTNT Tỉnh Quảng Ngãi

2. Tác giả: Đặng Văn giữ

3. Đơn vị: Trường THPT DTNT tỉnh

4. Lĩnh vực: Quản lý

5. File nội dụng đề tài