Phần mềm Adoble Presenter 7

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Phần mềm Adoble Presenter 7
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 13/03/2017
Lượt xem 1854
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://www.mediafire.com/file/wu2ck7k4xizfsz2/Presenter+7.zip

Phần mềm tăng cường khả năng của PowerPoint như soạn câu hỏi trắc nghiệm, chèn các định dạng Video khác ….