Phần mềm Hot Potatoes

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Phần mềm Hot Potatoes
Tên tập tin HotPotatoes-6.0.rar
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 9.08 MB
Ngày chia sẻ 13/03/2017
Lượt xem 6677
Lượt tải 146
Xem tài liệu Không có
Tải về

Phần mềm cho phép soạn thảo các loại câu hỏi trắc nghiệm.