Trình bày cô đọng bằng bảng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Trình bày cô đọng bằng bảng
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 10/03/2017
Lượt xem 555
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://www.mediafire.com/file/x8mo8rgh6ebebvr/TRUONG+THI+KIM+TIEN+-+MON+TIN+HOC-THCS+PHU+THO.rar

Môn: Tin học lớp 6

Tác giả: Truong Thị Kim Tiến – THCS Phú Thọ – Quế Sơn – Quảng Nam.

Bài giảng đoạt giải KK – Hội thi biên soạn bài giảng ứng dụng CNTT.