Tư liệu Video môn Toán 6

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Tư liệu Video môn Toán 6
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 10/03/2017
Lượt xem 529
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://www.mediafire.com/file/yvqtdj55pvb214s/Video_toan6.zip

Một số đoạn Video (.flv) hay có thể dùng cho bài giảng môn Toán lớp 6