Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015
Tên tập tin Fast-color-scan-to-a-PDF-file_1.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 15.37 MB
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 439
Lượt tải 21
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Quyết định số 801/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2015 về việc Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015